Diverse kursintyg och annat

 
UTB.Gruppchef UTB.Plutonschef Efterforskning Förordnande UTB.Kompanichef Bataljonschef1:1 Bataljonschef1:2 Utbildningsledare  
 
Informationsansv. Krishantering Samtalsledning UGL UL Silvermedalj Administration Personalvård  
                 
 
Löneförhandling LASförhandling Alkohol/Droger Stress/Kris Stress GRAM Förhandling MBL  

 
Projektsäkerhet

ERPLN

Utb. Säljkultur

Det optimala kundmötet

Affärsetik

 Truckintyg  Merförsäljning & missnöjda kunder  Bättre arbetsmiljö  
 
 Praktisk Diagnostik

 Lyftsäkerhet

 VU-ledare Ansvar för arbetsledare Don't Look the other way Lean Kata Praktisk arbetsrätt SSG säkerhetskörkort